Bankovní úvěr

Může být ve formě dlouhodobého a krátkodobého, kdy jsou zpravidla vyžadované platby úroků v pravidelných, například měsíčních, nebo čtvrtletních intervalech. Jak se zde peněžní ústavy jistí? Pro zajištění návratnosti půjčených peněz v případě nepředvídatelných okolností, které by mohly podstatným způsobem ohrozit jednak návratnost půjčené částky, ale i zaplacení její ceny, zpravidla požadují ručení, které je ve výši poskytnuté půjčky a celkových úroků. Ale podle typu jištění se však tato částka samozřejmě může měnit. V praxi se vyskytují půjčky, které nemají věcné zajištění, ale v tom případě je vyžadováno ručení příjemcem půjčených peněz nebo třetí osobou. U věcného zajištění se jedná o právo na majetkové hodnoty, které získá banka při nesplácení půjčené částky.peníze ve sklenici.jpg

Posuzování žádosti o úvěr

Banku zajímá zejména jaký je plán peněžních toků. To by ji mělo přesvědčit, že vaše firma bude schopna nejen zaplatit úroky, ale i splatit celou půjčenou částku. Součástí finančního plánu pro peněžní ústav by měl být i návrh splátkového plánu půjčených peněz, který je propojený s plánem tak důležitých již uvedených peněžních toků. Je pro vás důležité splátkový plán i plán peněžního toku sestavit na předpokládanou délku poskytnutí financí, a tímto způsobem můžete banku přesvědčit, že nejen půjčené peníze, ale i úroky budou vrácené. platební karta.jpgZ čeho tedy konkrétně při posuzování žádosti o úvěr peněžní ústavy vycházejí? Ve fáziposuzování vašeho podnikatelského plánu vycházejí z analýzy minulých období, a mají předpoklad, že se bude pokračovat v dosavadním trendu. Zde je jasné, že těžko by banku přesvědčil podnikatelský plán, který by předložil dlouhodobě ztrátový podnik. Při posuzování vycházejí peněžní ústavy z toho, že jsou pro ně cenné ty firmy, které jsou dlouhodobě ziskové, i když je tady nižší tvorba zisku. Banka také musí příznivě ohodnotit spočítané náklady, jak máte definovaný váš předmět podnikání a jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti v této oblasti.