Citáty z našich oblíbených her

Není lepší způsob, jak si zavzpomínat na oblíbené herní tituly, než pomocí citátů postav, které jsou s nimi nezapomenutelně spjaty. Mohou to být citáty, které nás donutily zamyslet se, ale také citáty, u kterých jsme se upřímně pobavili. Zde vám tedy přinášíme list těch NEJ citátů (anglicky i česky).
ovladač v kolečku 
1)      There are no choices. Nothing but a straight line. (Nejsou žádné možnosti, jenom jedna přímá čára) – Max Payne  (Max Payne 2)
 
2)      If there is true evil in this world, it lies within the heart of mankind (Pokud je na tomto světě skutečné zlo, tak je schované v srdci lidstva) – Edward D. Morrison, Tales of Phantasia
 
3)      It is something that grows overtime. A true friendship. A feeling in the heart that becomes even stronger over time. (Je to něco, co roste s časem. Pravé přátelství. Pocit někde hluboko v srdci, který s časem sílí čím dál více) – Sheik, The legend of Zelda: Ocarina of time
 postava ze stromu
4)      What is a man? A miserable little pile of secrets! (Co je to člověk? Jenom malá nicotná hromádka tajemství!) Dracula, Castlevania: Symphony of the nights
 
5)      War, war never changes (Válka, válka se nikdy nemění) – Vypravěč, Fallout series
 
6)      Experience has taught me that wishful thinking only leads to dissapointment (Zkušenost mě naučila, že zbožná přání vedou jedině zklamání) – Princ, Prince of Persia
 
7)      We all make choices, but in the end, our choices make us. (Všichni činíme nějaká rozhodnutí, ale v konečném důsledku, jsou to naše rozhodnutí, která z nás činí ty, kterými jsme) – Andrew Ryan, Bioshock
 herní konzole
8)      Stand in the ashes of a trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. The silence is your answer. (Postav se do prachu miliardy mrtvých duší a zeptej se duchů, jestli záleží na cti. Tvou odpovědí budiž ticho) – Javik, Mass Effect series
 
9)      What is better? To be born good or to overcome your evil nature through great effort? (Co je lepší? Narodit se dobrým nebo překonat svou zlou přirozenost skrze velké úsilí?) – Drak Paarthurnax, The Elder Scrolls V: Skyrim
 
10)   The right man in the wrong place can make all the difference in the world. (Správný muž na tom špatném místě dokáže udělat ten největší rozdíl) – G-man, Half-life 2

Category Nezařazené